Uusi tartuntatautilaki säätelee, mitkä rokotukset ovat pakollisia sosiaali- ja terveydenhuollon alan työntekijöille, ja millaisissa asiakas- ja potilastiloissa rokotukset vaaditaan. Laki määrää myös, millaisissa tilanteissa henkilön on tehtävä selvitys tuberkuloosista ja salmonellasta työtehtävää varten.

Tartuntatautilaki tuli voimaan 1.3.2017. Se korvaa aikaisemman lain vuodelta 1986. Lain tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä niistä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

 

Katso lista yksiköissä vaadittavista rokotteista

Tartuntatautilomake muistin tueksi