Siirry sisältöön

Ajankohtaista asiaa koronasta

Tartuntatautilain määräaikaisen 48 a §:n voimassaolo aika päättyy 31.12.2022.  Laki ei enää 1.1.2023 alkaen velvoita työnantajaa käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa covid-19-suojattua henkilöstöä. Suosittelemme edelleen rokottautumista. 1.1.2023 alkaen ei enää kerätä covid-19-suojatietoja

THL päivitti koronaohjesuosituksiaan 20.12.2022

  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivujen koronasisältöjä on yhdenmukaistettu muiden infektiotautien sivuja vastaaviksi. THL katsoo, ettei koronavirusta koskeville erityisille ohjeille enää ole tarvetta. Työyksiköt voivat antaa omia ohjeistuksia.
  • Jatkossa lieväoireisen kotona sairastavan henkilön kontaktien välttämistä suositellaan oireiden ajan eli tarkoista vuorokausimääristä on luovuttu.
  • Koronalle altistuneet voivat jatkaa arkeaan normaalisti. Vaikka perheessä olisi koronatartunta, voivat muut perheenjäsenet mennä normaalisti esimerkiksi töihin, kouluun, päiväkotiin ja harrastuksiin, jos he itse ovat oireettomia.

THL:n päivitetyssä ohjeessa on tarkennettu myös COVID-19-potilaan hoidossa käytettäviä suojainsuosituksia. Huomioi, että työyksiköissä noudatetaan aina työkohteen omia ohjeistuksia asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä työyhteisön turvallisuuden varmistamiseksi.

Koronainfektion osalta noudatetaan normaaleja sairauspoissaolokäytäntöjä.

Tartuntapäivärahan myöntämistä koskevat väliaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2022

Tartuntatautipäivärahaan vaikuttavan sairausvakuutuslain väliaikaisen lainsäädännön voimassaolo päättyy 31.12.2022. Tartuntatautipäivärahan saaminen edellyttää 1.1.2023 alkaen taas tartuntataudeista vastaavan lääkärin tekemää päätöstä, eikä tartuntatautipäivärahaa voi enää saada muun lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan kirjoittaman todistuksen perusteella.

Ajankohtaista

Loistava tekijä.